Information om fjernvarme

Viborg varme har meldt ud at den forventer at vi er koblet på fjernvarmenettet i 2028.

Der skal komme en udmelding fra kommune senest 31-12-2022 til hver enkelt gas forbruger jvf. det i kan læse herunder, eller via linket nederst.

Bedre planlægning på tværs

Parterne er enige om, at kommunerne senest i 2022 gennemfører varmeplanlægning i de områder, som har status som gasforsynede. Her får man et brev om hvorvidt, der allerede er et godkendt fjernvarmeprojekt, hvornår der er mulighed for tilslutning, om der er et projekt på vej, og om man vil have et tilbud om tilslutning, når det er godkendt. Man vil også få information om alternative grønne varmekilder og om støttemuligheder.

I løbet af 2023 skal de enkelte fjernvarmeselskaber og kommunerne få udarbejdet og godkendt de planlagte fjernvarmeprojekter, og ambitionen er, at fjernvarme er helt udrullet i Danmark i 2028.

Med aftalen kommer der lokale fora, som skal lette koordinationen mellem kommuner, fjernvarmeselskaber, gasselskab og el-distributionsselskaber. I 2025 gøres der status for både udrulning af fjernvarme og individuelle varmepumper.

Partierne bag aftalen om en varmecheck blev i maj enige om at bruge 125 mio. kr. i 2022 til at understøtte kommunernes udrulning af fjernvarme, og med Danmark Kan Mere II-aftalen er der i alt 200 mio. kr. til finansiering i perioden 2022 – 2025.

Fakta

  • Initiativer i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening:
  • Alle kommuner gennemfører varmeplanlægning for udrulning af mere fjernvarme i 2022 i gasforsynede områder.
  • Kommunerne sender brev til alle med gas og oliefyr i disse områder med klar besked.
  • Fjernvarmeselskaber laver på baggrund af kommunernes varmeplanlægning projektforslag, som kommunerne skal godkende i 2023.
  • Der etableres lokale koordinationsfora.
  • Der afsættes midler til at understøtte fælles varmeforsyning i mindre målestok.
  • Et dialogudvalg skal følge op på aftalen og gøre status i 2025.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få besked hver gang der kommer nyt på hjemmesiden såsom indkaldelser til møder, beretninger og vigtigt nyt.