Nyt om fjernvarme

I henhold til foreningens vedtægt § 12 indkaldes foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling. StedGaragen Lupinmarken 300 TidMandag d. 31. maj 2021 kl. 19:00 Yderligere information såsom dagsorden, forslag med mere kan ses i indkaldelsen.  Download indkaldelsen her

Trakfiktælling på Agerlandsvej 2022

Viborg kommune har foretaget trafiktælling på Agerlandsvej ud for Lupinmarken 109. Det er sket i perioden 29/3 til 5/4 2022. Der må maksimalt køres 60 km i timen Der viser sig følgende resultater Der køre i gennemsnit 7.481 køretøjer i døgnet. Heraf kører der 261 lastbiler 76,2 procent kører mere end 6o km i timen, […]

Info fra mødet om fjernvarme

Der er på mødet om fjernvarme den 21-04-2022, blevet enighed om at alle husstande bør tilkendegive om de er interesseret i fjernvarme eller ej. Den er en tilkendegivelse og ikke en forpligtelse, men af hensyn til fjernvarmen vil de gerne at man er ærlig.  Alle husstande bedes inden 31 maj 2022 tage stilling. Du kan […]

Indkaldelse til generalforsamling 2022

I henhold til foreningens vedtægt § 12 indkaldes foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling. StedVestervang Skole – klynge 2 TidTorsdag d. 21. april 2022 kl. 18:30 Yderligere information såsom dagsorden, forslag med mere kan ses i indkaldelsen.  Se indkaldelsen her

Informationsmøde vedr. fjernvarme

Informationsmøde vedr. etablering af fjernvarme på Lupinmarken Klynge 2, Vestervang Skole Torsdag d. 21. april kl. 19.30. Viborg Varme holder informationsmøde umiddelbart efter grundejerforeningens generalforsamling.Konsulent Lisbeth Dalsgård kommer og orienterer om hvordan og hvornår vi kan blive tilsluttet. Hvad koster det at omlægge til fjernvarme?Hvorfor skal vi vælge fjernvarme frem for gas?Hvor mange skal give […]

Anlægsarbejde på Kastanievej 5C, 8800 Viborg

Energi Viborg Vand A/S skal bygge et nyt underjordisk bassin på Kastanievej i Viborg. Bassinet erstatter de nuværende åbne bassiner. Under regn skal det nye bassin opsamle regn- og spildevand fra området, som er fælleskloakkeret. Spildevandet ledes så videre til renseanlægget, så snart der er kapacitet i ledningssystemet. Når bassinet står færdigt, vil der være […]

Indkaldelse til generalforsamling 2021

I henhold til foreningens vedtægt § 12 indkaldes foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling. StedGaragen Lupinmarken 300 TidMandag d. 31. maj 2021 kl. 19:00 Yderligere information såsom dagsorden, forslag med mere kan ses i indkaldelsen.  Se indkaldelsen her

Aflevering af juletræ

Fra den 27. dec. til 30. dec. 2020 (begge dage incl.) kan du aflevere dit juletræ til destruktion 2 steder på Lupinmarken: Parkeringspladsen mellem nr. 154 og nr. 37.Bålpladsen (Sct. Hansbål) på det grønne område. Begge steder vil være markeret ved skiltning.OBS! Der må kun afleveres juletræer! Venlig henstilling vedr. nytårs aftenVi vil gerne anmode […]

Indkaldelse til generalforsamling 2020

I henhold til foreningens vedtægt § 12 indkaldes foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling. StedLupinmarken 300 TidMandag d. 24. August 2020 kl. 19:00 Yderligere information såsom dagsorden, forslag med mere kan ses i indkaldelsen.  Se indkaldelsen her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få besked hver gang der kommer nyt på hjemmesiden såsom indkaldelser til møder, beretninger og vigtigt nyt.