Anlægsarbejde på Kastanievej 5C, 8800 Viborg

Energi Viborg Vand A/S skal bygge et nyt underjordisk bassin på Kastanievej i Viborg. Bassinet erstatter de nuværende åbne bassiner. Under regn skal det nye bassin opsamle regn- og spildevand fra området, som er fælleskloakkeret. Spildevandet ledes så videre til renseanlægget, så snart der er kapacitet i ledningssystemet.

Når bassinet står færdigt, vil der være mindre risiko for at kloaksystemet ved Kastanievej overbelastes, og der vil være mindre risiko for, at husejere med kælder vil få opstuvet vand fra kloakken ind i kælderen. Dette skyldes at begrænsningen i kloaksystemet i dag findes ”nedstrøms” – nedenfor Kastanievej.

Energi Viborg Vand A/S ejer arealet ved Kastanievej 5c og området er indhegnet på grund af de tekniske installationer.

Der skal udgraves store mængder jord for at bygge det nye bassin. Jorden vil midlertidigt blive placeret på det græsareal, som findes vest for Kastanievej 5c, mod Lupinmarken.

Byggepladsen og jorddepoter vil blive indhegnet, og der er adgang forbudt til byggepladsen.

Tidsplan
Anlægsarbejdet vil starte ultimo januar og forventes afsluttet i december 2022.

Der arbejdes normalt på hverdage fra ca. kl. 7-17 og undtagelsesvis fra kl. 6-18. Arbejdet vil støve og støje. Vi beklager, men vi lover, at vi skynder os og gør alt, hvad vi kan, for at blive færdige hurtigst muligt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få besked hver gang der kommer nyt på hjemmesiden såsom indkaldelser til møder, beretninger og vigtigt nyt.