Indkaldelse til generalforsamling 2023

I henhold til foreningens vedtægt § 12 indkaldes foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling. StedVestervang Skole – klynge 2. TidTorsdag d. 27. april 2023 kl. 19.00 Yderligere information såsom dagsorden, forslag med mere kan ses i indkaldelsen.  Se indkaldelsen her

Aflevering af juletræ

Fra den 27. dec. til 30. dec. 2022 (begge dage incl.) kan du aflevere dit juletræ til destruktion to steder på Lupinmarken.

Ny legeplads til Lupinmarken

Legepladsudvalget har været i arbejdstøjet, skaffet sponsorer og købt legeredskaber til legepladsen. Som mange af jer nok har set, har legepladsudvalget lavet et opslag herom på Facebook, og efterspurgt en hånd til at nedtage de gamle legeredskaber weekenden d. 26-27/11, hvilket vi håber I vil hjælpe med.  Vi vil godt fra bestyrelsen rose legepladsudvalgt for deres […]

Information om fjernvarme

Viborg varme har meldt ud at den forventer at vi er koblet på fjernvarmenettet i 2028. Der skal komme en udmelding fra kommune senest 31-12-2022 til hver enkelt gas forbruger jvf. det i kan læse herunder, eller via linket nederst. Bedre planlægning på tværs Parterne er enige om, at kommunerne senest i 2022 gennemfører varmeplanlægning […]

Nyt om fjernvarme

I henhold til foreningens vedtægt § 12 indkaldes foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling. StedGaragen Lupinmarken 300 TidMandag d. 31. maj 2021 kl. 19:00 Yderligere information såsom dagsorden, forslag med mere kan ses i indkaldelsen.  Download indkaldelsen her

Trakfiktælling på Agerlandsvej 2022

Viborg kommune har foretaget trafiktælling på Agerlandsvej ud for Lupinmarken 109. Det er sket i perioden 29/3 til 5/4 2022. Der må maksimalt køres 60 km i timen Der viser sig følgende resultater Der køre i gennemsnit 7.481 køretøjer i døgnet. Heraf kører der 261 lastbiler 76,2 procent kører mere end 6o km i timen, […]

Info fra mødet om fjernvarme

Der er på mødet om fjernvarme den 21-04-2022, blevet enighed om at alle husstande bør tilkendegive om de er interesseret i fjernvarme eller ej. Den er en tilkendegivelse og ikke en forpligtelse, men af hensyn til fjernvarmen vil de gerne at man er ærlig.  Alle husstande bedes inden 31 maj 2022 tage stilling. Du kan […]

Indkaldelse til generalforsamling 2022

I henhold til foreningens vedtægt § 12 indkaldes foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling. StedVestervang Skole – klynge 2 TidTorsdag d. 21. april 2022 kl. 18:30 Yderligere information såsom dagsorden, forslag med mere kan ses i indkaldelsen.  Se indkaldelsen her

Informationsmøde vedr. fjernvarme

Informationsmøde vedr. etablering af fjernvarme på Lupinmarken Klynge 2, Vestervang Skole Torsdag d. 21. april kl. 19.30. Viborg Varme holder informationsmøde umiddelbart efter grundejerforeningens generalforsamling.Konsulent Lisbeth Dalsgård kommer og orienterer om hvordan og hvornår vi kan blive tilsluttet. Hvad koster det at omlægge til fjernvarme?Hvorfor skal vi vælge fjernvarme frem for gas?Hvor mange skal give […]

Anlægsarbejde på Kastanievej 5C, 8800 Viborg

Energi Viborg Vand A/S skal bygge et nyt underjordisk bassin på Kastanievej i Viborg. Bassinet erstatter de nuværende åbne bassiner. Under regn skal det nye bassin opsamle regn- og spildevand fra området, som er fælleskloakkeret. Spildevandet ledes så videre til renseanlægget, så snart der er kapacitet i ledningssystemet. Når bassinet står færdigt, vil der være […]

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få besked hver gang der kommer nyt på hjemmesiden såsom indkaldelser til møder, beretninger og vigtigt nyt.