Grundejerforeningen Lupinmarken, er beliggende i Viborg. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles inter­esser omkring fællesarealer, herunder drift og vedligeholdelse af de til området hørende fælles fri- og vejarealer.